Якісні характеристики природного газу

         Якість та інші фізико-хімічні характеристики природного газу визначаються згідно із встановленими стандартами та нормативно-правовими актами.

    Відповідно до п. 13  Розділу 1  глави ІІІ Кодексу  ГТС природний газ, що подається в газотранспортну систему, повинен відповідати таким вимогам:

вміст метану (C1), мол. %

мінімум                       90

 

вміст етану (C2), мол. %

максимум                    7

 

вміст пропану (C3), мол. %

максимум                  3

 

вміст бутану (C4), мол. %

максимум                  2

 

вміст пентану та інших більш важких вуглеводнів (C5+), мол. %

максимум                  1

 

вміст азоту (N2), мол. %

максимум                  5

вміст вуглецю (CO2), мол. %

максимум                  2

вміст кисню (O2), мол. %

максимум                  0,02

вища теплота згоряння (25 °C/20 °C):

 

мінімум

36,20 МДж/м-3 (10,06 кВтгод/м-3)

максимум

38,30 МДж/м-3 (10,64 кВтгод/м-3)

вища теплота згоряння (25 °C/0 °C):

 

мінімум

38,85 МДж/м-3 (10,80 кВтгод/м-3)

максимум

41,10 МДж/м-3 (11,42 кВтгод/м-3)

нижча теплота згоряння (25 °C/20 °C):

 

мінімум

32,66 МДж/м-3 (09,07 кВтгод/м-3)

максимум

34,54 МДж/м-3 (09,59 кВтгод/м-3)

температура точки роси за вологою °С:

 

при абсолютному тиску газу 3,92 МПа

не перевищує мінус 8 (-8)

температура точки роси за вуглеводнями:

 

при температурі газу не нижче 0 °С

не перевищує 0°С

вміст механічних домішок:

відсутні

вміст сірководню, г/м-3

максимум 0,006

вміст меркаптанової сірки, г/м-3

максимум 0,02

 

Визначення фізико-хімічних показників та інших характеристик (далі - ФХП) природного газу проводиться у точках входу і точках виходу, а саме у м. Маріуполь та прилеглих селищах 

Показники якості газу

Перепечатка, а равно использование материалов с данного сайта, разрешена только по согласию с владельцем.
Напишіть нам